Σάββατο 17 Μαΐου 2014

Κάλιο αργά παρά ποτέ, άρχισαν τα εκπαιδευτικά πλέον στην ορεινή Άρτα!