Δευτέρα 4 Οκτωβρίου 2010

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΧΝΗΛΑΤΗ

  
Εκπαίδευση ελληνικού ιχνηλάτη 14 μηνών , η εκπαίδευση 3 στάδια σε , 1ο στάδιο , ξεκίνημα σε περιφραγμένο χώρο με λαγούς μαζί με τα αδέρφια του για να έρθει σε επαφή με το θήραμα , 2ο στάδιο , το εντάσσουμε σε ομάδα με μεγάλα και έμπειρα λαγόσκυλα της ίδιας φυλής με σκοπό να μάθει να πατά στο βουνό , να δουλεύει σύμφωνα με τα πρότυπα της φυλής και το 3ο στάδιο είναι η εκπαίδευση πλέον μόνο του στο βουνό με μοναδικό σκοπό να παίρνει πρωτοβουλία και να αναπτύξει όλα τα στάνταρ εργασίας της φυλής του !
Τα βίντεο που ακολουθούν είναι από το 3ο στάδιο εκπαίδευσης