ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΧΝΗΛΑΤΗ

Ο ΟΜΙΛΟΣ ΚΥΝΟΦΙΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΠΛΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟ Σ/Κ 10 & 11 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010 ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΙΧΝΗΛΑΤΗ ΤΗΝ 11Η ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΒΙΝΤΕΟ ΣΤΟ YOUTUBE