ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΚΥΛΟΥΣ ΙΧΝΗΛΑΤΕΣ

ΣΚΟΠΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ
ΑΡΘΡΟ 1
Ο πρωταρχικός σκοπός των αγώνων είναι να διαπιστώνει και να προβάλλει τα κυνηγητικά χαρίσματα των κυνηγητικών σκύλων, με σκοπό να επιτύχει, μέσω της επιλογής, την ποιοτική βελτίωση τους.
Οι δοκιμασίες έχουν επίσης το σκοπό να εκπαιδεύσουν τον κάτοχο του κυνηγητικού σκύλου στις παραδοσιακές μορφές του ιχνηλατικού κυνηγίου.

ΑΡΘΡΟ 2
Οι αγώνες μπορούν να πραγματοποιηθούν οποιαδήποτε εποχή του χρόνου, με προϋπόθεση το έδαφος να μην είναι εντελώς ή κατά το μεγαλύτερο μέρος καλυμμένο με χιόνι.
Το έδαφος, είτε ελεύθερο είτε απαγορευμένο για την κυνηγητική δραστηριότητα, πρέπει να είναι επαρκώς ευρύ, για να επιτρέπει όλους τους αγώνες της κάθε ομάδας κυνηγητικών σκύλων, χωρίς επιστροφές στο ήδη εκμεταλλευμένο έδαφος, με κανονική παρουσία θηραμάτων και με κατάλληλη ορογραφία.
Απαγορεύονται οι αγώνες σε θηράματα που έχουν τοποθετηθεί λιγότερο από ένα μήνα νωρίτερα και σε όρια που δεν ενδείκνυνται στα προκαθορισμένα χαρακτηριστικά για αγώνες σε τέτοια θηράματα.

ΑΡΘΡΟ 3
Μπορούν να πάρουν μέρος στους αγώνες Ελληνικοί Ιχνηλάτες ή Ιχνηλάτες του εξωτερικού εγγεγραμμένοι στα γενεαλογικά δέντρα που είναι αναγνωρισμένα από την FCI και να έχουν βιβλιάριο των χαρακτηριστικών προσόντων τους. Τα ζευγάρια και οι “ομάδες” πρέπει να αποτελούνται από ιχνηλάτες ιδίας ράτσας.

ΑΡΘΡΑ 4
Επιτρέπεται ο συνδυασμός περισσότερων ιδιοκτητών για τη δημιουργία ζευγαριών ή “ομάδων,” εκτός αν υπάρχει διαφορετική ένδειξη στο πρόγραμμα.
Ένας σκύλος θα μπορεί να είναι εγγεγραμμένος στον ίδιο αγώνα εργασίας μόνο μια φορά για κάθε ημέρα αγώνων.
Κάθε σκύλος θα πρέπει να οδηγείται στη δοκιμασία από ένα μονό κυναγωγό, ενώ το ζευγάρι, ή οι σκύλοι “ομάδας” μπορούν να οδηγούνται και από δύο.
Μπορούν να οδηγούνται και από άτομο διαφορετικό του ιδιοκτήτη, αρκεί να ανακοινώνεται αρχικά στην οργάνωση κατά την εγγραφή.

ΑΡΘΡΟ 5
Στην περίπτωση ζευγαριών ή “ομάδων” που μοιάζουν παρά πολύ μεταξύ τους, προκειμένου να διευκολύνουν το έργο του κριτή, οι σκύλοι που τα αποτελούν θα πρέπει να είναι ‘’σημαδεμένοι’’ με κολάρα ή κορδέλες διαφορετικού χρώματος και ευκόλως αναγνωρίσιμα.
Όλοι οι σκύλοι θα πρέπει να έχουν εμφανές ανεξίτηλο σημάδι (τατουάζ) ή μικροτσίπ και τα αρχικά θα μπουν και στην καρτέλα βαθμολογίας και στο βιβλιάριο χαρακτηριστικών (προσόντων) που θα πρέπει να δίνεται στη γραμματεία πριν από την αρχή των αγώνων. Για τους σκύλους που έχουν γεννηθεί μετά την 1.1.2007 είναι απαραίτητη η ταυτοποίηση με μικροτσίπ.
Απαγορεύεται η χρήση καταναγκαστικών μέσων. Επιτρέπονται τα κολάρα για τον εντοπισμό.

ΑΡΘΡΟ 6
Στους αγώνες οι διαγωνιζόμενοι θα είναι χωρισμένοι σε ομάδες. Κάθε ομάδα δεν θα μπορεί να ξεπεράσει τις 6 σειρές για τις κατηγορίες ‘’ΕΝΑΣ ΣΚΥΛΟΣ’’ και ‘’ΖΕΥΓΑΡΙ’’ και τις 5 για την κατηγορία ‘’ΟΜΑΔΕΣ’’.
Θα μπορεί να ξεπεραστεί αυτό το όριο, το πολύ κατά μια μονάδα, για να εξασφαλιστεί η πιθανή απουσία ενός κριτή, σε αυτή την περίπτωση οι σκύλοι που δεν θα έχουν κριτή θα μπουν σε άλλες ομάδες ανάλογα με τις ανάγκες.
Κάθε διαγωνιζόμενος δεν θα μπορεί να έχει στην ιδία ομάδα παραπάνω από 3 μονούς σκύλους, 3 ΖΕΥΓΑΡΙΑ ή 3 ΟΜΑΔΕΣ.

ΑΡΘΡΟ 7
Στους αγώνες όπου προβλέπεται αποδέσμευση, το CAC μπορεί να δίνεται σε κάθε ομάδα. Το CACIT, ένα για κάθε ομάδα, δίνεται σε διεθνείς αγώνες. Στους διεθνείς αγώνες ο νικητής ή οι νικητές κάθε ομάδας που θα έχουν το CAC θα τεθούν σε έλεγχο από πολλαπλή κριτική επιτροπή για την ενδεχόμενη χορήγηση του CACIT και της σχετικής αντικατάστασης.
Όλοι οι εθνικοί και διεθνείς αγώνες για ιχνηλάτες πρέπει να απαιτούν το σεβασμό των διαδικασιών που προκαθορίζονται από τους ισχύοντες κανόνες που προέρχονται από τον ΚΟΕ.

ΑΡΘΡΟ 8
Ένας ιχνηλάτης μπορεί να ανακηρυχτεί πρωταθλητής αφού έχει πάρει 3 CAC σε δοκιμασία πάνω στο ίδιο θήραμα και με ελάχιστο χαρακτηρισμό ‘’λίαν καλώς’’ σε ειδικά θηράματα ή συγκεντρώσεις ράτσας.
Για τους αγώνες εργασίας ιχνηλατών:
-Πρέπει να υπάρχει στο λαγό τουλάχιστον ένα CAC σε ζώνη doc, για τους αγώνες σε αγριογούρουνο τουλάχιστον ένα CAC σε ελεύθερο έδαφος (ζώνη χωρίς όρια).
-Οι ζώνες doc για να χαρακτηρίζονται ως τέτοιες πρέπει να έχουν τα ακόλουθα προσόντα:
-Nα βρίσκονται σε λόφο ή σε ορεινές ζώνες ή να είναι σε μεγάλες εκτάσεις, να έχουν μεγάλη αγρο-δασο-ποιμενική ποικιλία (δάση, λιβάδια, καλλιέργειες, ακαλλιέργητα εδάφη κ.λπ.)
-Nα έχουν μια έκταση τέτοια ώστε να δίνεται η δυνατότητα στoυς ιχνηλάτες να πραγματοποιούν ολοκληρωτικά όλες τις φάσεις στον προκαθορισμένο χρόνο.
-Να μην έχουν εμπόδια, φυσικά ή μη, που εμποδίζουν την περιοχή να έχει τη σωστή, χωρίς υπερβολές, ποσότητα λαγών.
-Να υπάρχει στην περιοχή σωστή ποσότητα θηλαστικών και φτερωτού κυνηγίου.
-Οι ζώνες doc μπορούν να είναι ενδεδειγμένες από τις ειδικευμένες οργανώσεις.
-Οι ζώνες doc που είναι εγκεκριμένες από τον ΚΟΕ θα υποδεικνύονται στο πρόγραμμα των αγώνων με τη διατύπωση: ‘’cac-doc για λαγό’’ και θα ισχύουν μέχρι o KOE να πάρει γι’ αυτές άλλη απόφαση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ,
ΘΕΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ-ΚΡΙΤΩΝ
ΑΡΘΡΟ 9
Οι οργανωτές δεν είναι για κανένα λόγο υπεύθυνοι για κλοπές, απώλειες ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να συμβεί στους εγγεγραμμένους στον αγώνα σκύλους και κάθε αντίπαλος είναι υπεύθυνος για τις ενδεχόμενες ζημίες που θα προκληθούν.
Οι οργανωτές θα μεριμνήσουν για τη σύνθεση των ομάδων, μέσω κλήρωσης, παρουσία των αντιπρόσωπων του ΚΟΕ και των διαγωνιζομένων που επιθυμούν να παρίστανται έτσι όπως είναι καθορισμένο στο επίσημο πρόγραμμα των αγώνων.
Η διάθεση της κριτικής επιτροπής και των εδαφών (τερέν) σε κάθε ομάδα θα γίνει μέσω κλήρωσης την ίδια μέρα των αγώνων, παρουσία των αντιπρoσώπων του ΚΟΕ, της κεντρικής οργανωτικής επιτροπής και των συμμετεχόντων που το επιθυμούν.
Επιβάλλεται στους διοργανωτές να παραχωρήσουν στον ειδικό κριτή έναν ή δύο συνοδούς, οι οποίοι, εκτός από το να γνωρίζουν την περιοχή των αγώνων, πρέπει να είναι ικανοί και έτοιμοι να συνεργαστούν ενεργά με τον κριτή, ώστε να μπορούν, αν τους ζητηθεί, να σταθούν σε σημαντικά σημεία ώστε να μπορούν να δώσουν πληροφορίες (στον κριτή) για μια ολοκληρωμένη κρίση.
Οι κριτές έχουν δικαίωμα, αφού ακούσουν τη γνώμη των αντιπροσώπων του ΚΟΕ και των διοργανωτών να αναβάλλουν τον αγώνα για λόγους κλιματικούς ή του εδάφους.

ΑΡΘΡΟ 10
Ο ιδιοκτήτης του σκύλου είναι απαραίτητο μέρος του “ζευγαριού”, της “ομάδας” ή του “μεμονωμένου σκύλου.”
Μπορεί να φροντίζει τους σκύλους να τους οδηγεί να τους παρακινεί με σύνθετο ή απλό τρόπο, αλλά δεν μπορεί να ζητήσει ή να λάβει οποιαδήποτε πληροφορία με οποιοδήποτε μέσο από εξωτερικούς, αλλιώς θα αποκλείεται άμεσα από τον αγώνα μαζί με τους σκύλους του.
Ο ιδιοκτήτης είναι ελεύθερος να οργανώσει τον αγώνα όπως πιστεύει καλύτερα, εκτός από το σημείο εκκίνησης και την περιοχή που διατίθεται, που θα τα καθορίσει ο κριτής, αφού συμβουλευτεί το συνοδό.
Ο κριτής αφού προειδοποιήσει, έχει το δικαίωμα να διαγράψει από τον αγώνα, τον ιδιοκτήτη, άρα και το σκύλο ή τους σκύλους που οδηγεί, αν πιέζει υπερβολικά τους σκύλους, ή αν συμπεριφέρεται με μη ορθό τρόπο.
Ο ιδιοκτήτης πρέπει να είναι έτοιμος μπροστά στον κριτή, με τους σκύλους του έτοιμους με λουρί, με τις ταυτότητες κάθε σκύλου, για να πάρει τη σειρά του στον αγώνα. Η απουσία θα σημαίνει τη διαγραφή από τον αγώνα, εκτός από τυχαίο ή ανωτέρας βίας γεγονός, το οποίο αν συμβεί, ο κριτής θα του επιτρέψει να τρέξει στο τέλος των επόμενων σειρών.
Ο ιδιοκτήτης πρέπει να επεμβαίνει και να σταματήσει τον σκύλο πάνω σε θήραμα που δεν είναι αυτό που ορίζεται, στον καθορισμένο από τον κριτή χρόνο, και είναι ομοίως αναγκασμένος να επεμβαίνει πάνω σε θηράματα μη ώριμα ή με κάποιο πρόβλημα. Κατά τη διάρκεια του αγώνα μπορεί να αφήσει τους σκύλους στο θήραμα που τρέχει, μετά από έγκριση του κριτή που θα κρίνει ανάλογα με τη συμπεριφορά των σκύλων.
Οι σκύλοι που περιμένουν τη σειρά τους πρέπει να κρατούνται με τα λουριά τους και να μη δημιουργούν κανενός είδους ενόχληση.
Ο ιδιοκτήτης, στο τέλος της σειράς του, θα πρέπει να μαζέψει τους σκύλους του με τη μέγιστη φροντίδα και ταχύτητα, για να επιτρέψει την εκκίνηση της επόμενης σειράς. Το καθυστερημένο μάζεμα των σκύλων θα επιφέρει μια ποινή που αναφέρεται στην καρτέλα βαθμολογίας ή και την αποβολή.

ΑΡΘΡΟ 11
Οι θεατές, κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των αγώνων, δεν μπορούν να μπουν στην περιοχή που διατίθεται για τους αγώνες ή να κυκλοφορούν χωριστά σε δρόμους και μονοπάτια, αλλά να δημιουργούν ομάδες σε σημεία τέτοια ώστε να μη δημιουργούν ενόχληση, μειώνοντας στο ελάχιστο τις μετακινήσεις και τις ομιλίες.
Ο κριτής έχει την υποχρέωση και την εξουσία να απαιτήσει από τους θεατές και από τους συμμετέχοντες την τήρηση των ανωτέρω κανόνων καθώς και το σεβασμό του περιβάλλοντος και ειδικά των καλλιεργειών.

ΑΡΘΡΟ 12
Ο ειδικός κριτής είναι ο εμπειρογνώμονας στον οποίο ο Κ.Ο.Ε. με μια αναφορά εντολής, εμπιστεύεται το έργο να επεμβαίνει, μέσω απόδοσης των προσόντων, στη διαδικασία βελτίωσης των ρατσών, με το να απονέμει σωστά τις βαθμολογίες απ’ όπου προέρχονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, προσέχοντας τη γραπτή απόδοση που χρησιμοποιείται για την περιγραφή τους.
Ειδικότερα: το λίαν καλώς (λ.κ.) πρέπει να σημαίνει πολύ κατάλληλος για να πραγματοποιήσει το σκοπό του, στην ουσία ένας επαρκής ιχνηλάτης. Το εξαίρετος (α.) πρέπει να δίνεται στο σκύλο που δεν έχει ελαττώματα και αποτελεί άριστο δείγμα της ράτσας που ανήκει, τόσο από μορφολογική άποψη όσο και από άποψη ψυχολογική και ικανότητας. Η πιστοποίηση ικανότητας στο πρωτάθλημα (Π.Ι.Π.) θα δίνεται σε σκύλο με βαθμολογία εξαίρετος και που θα έχει δείξει ότι έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και προσόντα, τέτοια ώστε να τον κατατάσσουν σε βαθμίδα σαφώς ανώτερη του μετρίου. Η πιστοποίηση φυσικών προσόντων (Π.Φ.Π.) θα δίνεται σε σκύλο σε αναγνώριση των εκδηλωμένων φυσικών προσόντων του, που εντούτοις θα έχει κάνει λάθη στο έργο λόγω ανεπαρκούς εκγύμνασης, ανυπακοής, έλλειψης επαφής κ.λπ. , όμως θα έχει πραγματοποιήσει ή συμβάλλει στις 4 φάσεις του κυνηγίου.
Ο ειδικός κριτής θα πρέπει να μεταφέρει στο βιβλιάριο κάθε συμμετέχοντα ξεχωριστά το αποτέλεσμα του αγώνα με την κάθε βαθμολογία και κατάταξη που έχει καταλάβει ο διαγωνιζόμενος. Για όσους αποτελούν “ομάδες” η βαθμολογία θα είναι για τον κάθε ένα ξεχωριστά, ενώ η κατάταξη θα είναι συλλογική.
Στους αγώνες για ένα σκύλο, ζευγάρι ή “ομάδα” με βαθμολογία μικρότερη του λ.κ δεν θα μπορεί να δοθεί η πρώτη θέση στην κατάταξη.

ΑΡΘΡΟ 13
Στον ειδικό κριτή θα παραδίδεται από τους οργανωτές το βιβλιάριο και οι καρτέλες βαθμολόγησης που προβλέπονται και περιγράφονται από τους κανονισμούς των αγώνων σε διάφορα είδη θηραμάτων, που συμπληρώνουν τον ισχύοντα κανονισμό. Για τις κατηγορίες «ζευγάρι» και «ομάδες», η καρτέλα είναι ενιαία. Για την κατηγορία «ενός σκύλου» οι καρτέλες δεν έχουν τα στοιχεία που αναφέρονται στη σύγκριση.
Για την απόδοση των βαθμολογιών οι μονές καρτέλες θα πρέπει να συμπληρώνονται από τον ειδικό κριτή σε όλα τα στοιχεία της καρτέλας και η αναφορά που τις συμπληρώνει να είναι συνοπτική, πλήρης και σύμφωνη με τις σημειωμένες βαθμολογίες. Η αναφορά θα πρέπει να παραδίδεται ρητά σε αντίγραφο στον ιδιοκτήτη στο τέλος του γύρου του.
Ο ειδικός κριτής:
Α) – Πρέπει ειδικά να λαμβάνει υπόψη του το στυλ της ράτσας, δηλαδή τα χαρακτηριστικά του έργου καθενός διαγωνιζομένου σκύλου που περιγράφονται από τα επίσημα στάνταρ της ράτσας στην οποία ανήκει.
Β) – Πρέπει να λαμβάνει υπόψη του τις συνθήκες του εδάφους, του κλίματος και της ώρας στην οποία πραγματοποιείται ο γύρος, καθώς και ειδικές ευεργετικές καταστάσεις ή αντίθετες που επεμβαίνουν στιγμιαία.
Γ) – Πρέπει να ρίχνει κλήρο εκείνη τη στιγμή, παρουσία των διαγωνιζομένων, για τη σειρά που θα λάβει ο καθένας.
Δ) – Στο τέλος της κάθε ομάδας σκύλων ο ειδικός κριτής έχει την υποχρέωση να κάνει την πλήρη αναφορά του αγώνα με τη σχετική κατάταξη.
Ε) – Μπορεί να ζητήσει βοήθεια, κατά τη διάρκεια των αγώνων, από έναν ή περισσότερους συνεργάτες της εμπιστοσύνης του.
Στ) – Μπορεί, σε περίπτωση θηραμάτων που δεν τα έχουν δει, να κρίνει ότι ισχύει ο αγώνας σε περίπτωση που από τη συμπεριφορά των σκύλων και από τη διαδρομή που έχει ακολουθήσει το ζώο που διώκεται πιστεί γι' αυτό.
Ζ) – Δεν μπορεί να συμβουλευτεί τον ιδιοκτήτη, ούτε να βοηθήσει τους σκύλους.
Η) – Δεν μπορεί, τις ημέρες του ίδιου αγώνα, να κάνει διαγωνισμό του ιδιοκτήτη και του κυναγωγού των σκύλων.
Θ) – Έχει πιστόλι φυσιγγίων cal.38 και πρέπει ρητά να ειδοποιήσει για τον πυροβολισμό, αφού βγει το θήραμα από την φωλιά του, κατά τη διάρκεια της ιχνηλασίας, τη στιγμή που θα θεωρήσει πιο κατάλληλη, ώστε να ακουστεί από τους σκύλους αλλά πάντα σε σχέση με το κυνήγι.

ΑΡΘΡΟ 14
Ο ειδικός κριτής πρέπει να βαθμολογεί προσεκτικά το κάθε στοιχείο της καρτέλας, που είναι το μέσο με το οποίο ο ιχνηλάτης μεταδίδει τις αισθήσεις του και εκφράζει το έργο του.
Ο ειδικός κριτής πρέπει να επιβεβαιώσει ότι είναι το ηχόχρωμα και ο τόνος που έχουν καθοριστεί από τα στάνταρ των διαφόρων ρατσών και αν πρόκειται για σκύλο που γαυγίζει έντονα και ρυθμικά ή που γαυγίζει πολύ δυνατά, χαρακτηριστικά για τα οποία πρέπει να τιμωρείται αυστηρά, αν η φωνή δεν αντιστοιχεί σε κάποια από τις στάνταρ φωνές, όπως οι μονότονες, χωρίς παύσεις, χωρίς νόημα, αμφίβολες και αβέβαιες.
Για όλες τις ράτσες ισχύει η εκφραστικότητα της φωνής, που είναι αρχικά συνδεδεμένη με το ρυθμό, που είναι αυτός που μας ειδοποιεί για την αλληλοδιαδοχή των διαφόρων φάσεων του κυνηγίου.
Η φωνή πρέπει να βγαίνει μόνο με τη μυρωδιά του θηράματος. Δεν πρέπει να τιμωρούνται ως μουγγοί οι σκύλοι που στη φάση του πλησιάσματος είναι εγκρατείς στο γάβγισμα, αλλά μετά γαβγίζουν σίγουρα και αποφασιστικά ώστε να επιτύχουν το στόχο τους.
Μέσω της φωνής, λαμβάνοντας υπόψη και τη διαδρομή που έχει διανύσει το θήραμα, πρέπει να είναι δυνατόν να καθοριστεί αν το είδος είναι αυτό που έχει μπει ως αντικείμενο στον αγώνα.
Η διαγραφή ενός ή περισσότερων σκύλων που αποτελούν την “ομάδα” δεν σημαίνει αναγκαστικά και τη διαγραφή της ιδίας της ομάδας, αρκεί να μη μείνει μικρότερος αριθμός από αυτόν που απαιτείται.
Οι σκύλοι που διαγράφονται θα βαθμολογηθούν με συντελεστή μηδέν, έχοντας ωστόσο θέση στη διαίρεση των βαθμών που έχουν πάρει οι σκύλοι της ιδίας ομάδας για να καθοριστεί η κατάταξη στη σειρά της «ΟΜΑΔΑΣ».
Η βαθμολογία και η ακόλουθη κατάταξη του ζευγαριού και των «ΟΜΑΔΩΝ» δίνεται από το άθροισμα κάθε σκύλου ξεχωριστά δια το νούμερο των σκύλων που αποτελούν την ομάδα, συμπεριλαμβανόμενων αυτών που έχουν συντελεστή μηδέν.
Όταν σε μια «ομάδα» που αποτελείται από τέσσερις σκύλους, και ένας ή περισσότεροι σκύλοι κάνουν λάθη ώστε να διαγραφούν, αν υπάρχουν οι συνθήκες, καλείται ένας ή παραπάνω ιδιοκτήτες για να τον/τους αναπληρώσουν, δεσμεύοντας τον/τους έως ότου δεν αμφισβητηθεί η απόφαση και η βαθμολογία, των υπολοίπων που αποτελούν την ομάδα.

ΑΡΘΡΟ 15
Για ότι δεν έχει προβλεφτεί σαφώς από τον παρόντα κανονισμό, ισχύουν οι κανόνες που περιλαμβάνονται στο γενικό κανονισμό των “εκδηλώσεων για σκύλους’’ και ιδιαιτέρως το άρθρο 14, σχετικά με τα παράπονα, αλλά και επίσης τον ‘’ειδικό κανονισμό των αγώνων’’, εγκεκριμένο από τον Κ.Ο.Ε.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Επειδή το κυνήγι του λαγού είναι βεβαίως σύνθετο και πλήρες και οι κανόνες που το διέπουν ισχύουν βασικά για όλους τους αγώνες, εκτός από τις απαραίτητες διευκρινίσεις που αναφέρονται στα μεμονωμένα είδη ζώων ως αντικείμενα των αγώνων, η απαιτουμένη συμπεριφορά του ιχνηλάτη πάνω σε αυτό το θήραμα θα μελετηθεί αναλυτικά και θα χρησιμεύει σαν βάση για τους αγώνες στα αλλά είδη.
ΛΑΓΟΣ
ΑΡΘΡΟ 16
Ο ειδικός κριτής στην αξιολόγηση του πρέπει να λάβει υπόψη ότι:
Α) - Η αναζήτηση των νυχτερινών διελεύσεων (και ποτέ απευθείας στη φωλιά -γιατάκι), πρέπει να πραγματοποιείται από τον ιχνηλάτη με πάθος, με τη μύτη στο έδαφος, χωρίς άσκοπες πορείες ή ανώφελα γαβγίσματα, εξερευνώντας με σχολαστικότητα το έδαφος, κυρίως σε εκείνα τα σημεία που κατά κανόνα ενδιαφέρουν τις νυχτερινές συνήθειες του λαγού, χωρίς επιστροφές στο ήδη εξερευνημένο έδαφος, απομακρυσμένος σε μια τακτική δράση, χωρίς ποτέ να χάνει τη σύνδεση με τον οδηγό του. Για τα ζευγάρια και τις «ομάδες» η δέσμευση των σκύλων που τα αποτελούν πρέπει να είναι αυτόνομη, αν και διατηρώντας σταθερά μια επαφή μεταξύ τους τέτοια ώστε να μπορούν να φτάσουν αμέσως, ακόμα και με κάλεσμα του ιδιοκτήτη, τον άλλο σύντροφο- σκύλο με σινιάλο επικείμενης συνάντησης.
Β) – Η προσέγγιση, εάν η συνάντηση συμβαίνει σε βοσκοτόπι, μπορεί να γίνει, στην προσπάθεια να βγουν από τα αδιέξοδα, τα μέλη των ζευγαριών και των «ομάδων» όχι εντελώς ενωμένα, αν και σταθερά συνδεδεμένα και επιτρέπεται σε κάποιο σκύλο να δράσει στα όρια τους βοσκοτοπιού υπό τον όρο να είναι ένας σκύλος προσεκτικός, ώστε να ειδοποιήσει μόνο αφού επιβεβαιωθεί μια διέξοδος (ντορός) και να πείσει τους άλλους συντρόφους-σκύλους γί' αυτό. Επιτρέπεται επίσης στον ιδιοκτήτη να καλέσει και να ζητήσει σε έναν ή περισσότερους σκύλους να επιθεωρήσουν ένα πέρασμα που θεωρείται σημαντικό. Αφού βρεθεί η διέξοδος, πάνω στο πέρασμα, τα ζευγάρια και οι «ομάδες» πρέπει να προχωρήσουν ενωμένα, εναλλάσσοντας τον σκύλο-οδηγό εάν οι ικανότητες των μεμονωμένων σκύλων ισοδυναμούν. Ακριβώς σε αυτή τη διαδρομή, άλλοτε εύκολη, άλλοτε φτιαγμένη από λεπτομέρειες και αποχρώσεις, ο ειδικός κριτής δίνει ιδιαίτερη προσοχή στην κλάση των διαφόρων σκύλων. Σε αυτό, μέχρι να γίνει σφάλμα, όπου ο καθένας θα ψάξει τη λύση του, μερικοί κοντά στο πρόβλημα, άλλοι απομακρυσμένοι λίγο περισσότερο και κυκλώνοντας τριγύρω, αλλά όχι μακριά από εκείνους που λειτουργούν σαν σημεία αναφοράς, χωρίς ανώφελα γαβγίσματα. Αφού ξαναδημιουργηθεί η γραμμή, θα προχωρήσουν και πάλι όλοι ενωμένοι και με την επανάληψη αυτών των εναλλασσομένων φάσεων αλλά πάντως ακλουθώντας πάντα αυστηρά τη νυχτερινή διαδρομή του λαγού, πρέπει να φτάσουν κοντά στη φωλιά (γιατάκι).
Γ) – Το ξεφώλιασμα είναι η απαραίτητη φάση που καθορίζει την έκβαση του αγώνα. Όλοι οι ιχνηλάτες, ο καθένας με τη δική του μέθοδο και το στυλ της ράτσας στην όποια ανήκει, όταν φτάσουν κοντά στο γιατάκι, πρέπει σαφώς να αποδείξουν ότι νιώθουν κοντά το θήραμα, έτοιμοι να το κάνουν να πεταχτεί έξω, ή να φτάσουν σ' ένα γιατάκι που έχει μόλις εγκαταλειφτεί. Αυτό που μας το δείχνει είναι η μεγάλη ένταση και η ιδιαίτερη χροιά του γαβγίσματος, για μερικούς σκύλους μια στάση επιφυλακής, για άλλους μια δυναμική δράση. Μερικοί θα προσπαθήσουν να το εκδηλώσουν με πηδήματα με τη μύτη στη γη, αλλά πάντα προσεκτικοί σε ότι συμβαίνει γύρω τους, άλλοι με το κεφάλι όρθιο θα επιθεωρούν θάμνους και πιθανές κρυψώνες. Όλα αυτά και μόνο αυτά θα δείξουν στον ειδικό κριτή ότι οι σκύλοι είναι έτοιμοι να ξεφωλιάσουν και όχι η ευκαιριακή θέα του λαγού που φεύγει, παρόλο που είναι αυτός που τον κυνηγούν αλλά οι σκύλοι δεν έχουν αντιληφθεί ότι βρίσκεται κοντά. Σε περίπτωση που ο λαγός έχει τραπεί σε φυγή, επιτρέπεται στον ιδιοκτήτη, σε περίπτωση που έχουν εκδηλωθεί οι προϋποθέσεις που προαναφέραμε, με τη ρητή σύμφωνη γνώμη του ειδικού κριτή, που θα τις έχει επιβεβαιώσει ο ίδιος, να κατευθύνει τους σκύλους στο θήραμα.
Δ) – Η καταδίωξη που ακολουθεί πρέπει να είναι σίγουρη, πιεστική, να υποστηρίζεται από σωστά γαβγίσματα, χωρίς παρεκκλίσεις ή αδικαιολόγητες οπισθοχωρήσεις, σε περίπτωση ζευγαριών και «ομάδων» σε πλήρη συνοχή, όπου τα σφάλματα αρχικά πρέπει να οφείλονται μονό σε φυσικά εμπόδια, διότι σε διαφορετική περίπτωση δεν πρόκειται για σφάλματα, αλλά για λάθη των ιχνηλατών και μόνο ή στην απόσταση που οφείλεται στην πονηριά του λαγού ο οποίος εν τω μεταξύ κατάφερε να κερδίσει έδαφος. Τα σφάλματα της καταδίωξης πρέπει να λύνονται όπως τα σφάλματα της προσέγγισης, αλλά με γρήγορο τρόπο, φυσικά σε σχέση με τα μέσα που διατίθενται στους σκύλους, με την κατάσταση εκείνης της στιγμής και σύμφωνα με την ορθότητα. Ο ιδιοκτήτης, που δεν πρέπει να δέχεται πληροφορίες κανενός είδους, μπορεί να βοηθήσει τους σκύλους να διορθώσουν τα σφάλματα. Όταν χαθούν τα ίχνη και δεν ξαναβρεθούν λόγω εγκατάλειψης της προσπάθειας, να τους ξανακαλεί πίσω και να τους δένει. Το σφάλμα είναι ζήτημα που αφορά τον ειδικό κριτή, να καθορίζει τη διάρκεια του σε σχέση με το χρόνο του αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 17
Ο ειδικός κριτής, στη αξιολόγηση του ζευγαριού ή των «ομάδων», πρέπει να πιστοποιεί ότι τα μελή συμμετέχουν όλα ενεργά στις τέσσερις φάσεις, το καθένα με μια χρήσιμη συμμετοχή, με σκοπό την καλή έκβαση του κυνηγίου. Η παθητική συμμετοχή θα πρέπει να τιμωρείται.
Οι «ομάδες» πρέπει να αποτελούνται από ένα γκρουπ σκύλων ολοκληρωμένων, με προσωπικότητα, με ταμπεραμέντο, όπου όμως το πνεύμα πρέπει να είναι πολύ έντονο σε όλους.
Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μερικοί σκύλοι έχουν έφεση, όσο εξελίσσεται η ομαδική εργασία, να ειδικεύονται, να δείχνουν δηλαδή μια συγκεκριμένη στάση και μια ικανότητα ανώτερη στο να φέρουν εις πέρας συγκεκριμένες φάσεις κυνηγίου ή επίσης μόνο να εμπλουτίζουν, με κάτι παραπάνω, τις στιγμές αυτών των φάσεων. Δεν είναι απαραίτητη, αλλά η παρουσία τους πρέπει να εκτιμάται και να λαμβάνεται υπόψη. Αυτοί ταυτίζονται με την δική τους ειδικότητα. Για να κρίνουμε ζευγάρια ή «ομάδες» πρέπει να ληφθούν προσεκτικά υπόψη η μορφολογική ομοιογένεια και η ομοιομορφία του στυλ με το οποίο εργάζονται τα διάφορα μέλη.

ΑΡΘΡΟ 18
Ο ελάχιστος χρόνος ενός αγώνα, σε περίπτωση που δεν προκύψει κάποια αποβολή, είναι 45 λεπτά. Σε κάθε περίπτωση ο αγώνας δεν μπορεί να διακοπεί πριν παρέλθουν 10 λεπτά από την έναρξη. Όταν για τυχαίους λόγους ανεξαρτήτους από τη θέληση του ειδικού κριτή, ένας αγώνας κλείσει σε λιγότερο από 45 λεπτά, εάν πληρούνται οι όροι για να γίνει η βαθμολόγηση, σε αυτή την περίπτωση, αναντίρρητα δεν μπορεί να δοθεί το C.A.C.
Οι αγώνες προβλέπονται για τις κατηγορίες ‘’ένας σκύλος’’, ‘’ζευγάρι’’, ‘’ομάδα’’.
Όταν λέμε «ομάδα» εννοούμε το συνδυασμό τουλάχιστον τεσσάρων ιχνηλατών έως οκτώ το ανώτερο.
Σε κάθε ομάδα μπορεί να δοθεί ένα μόνο CAC και ενδεχομένως δυο εφεδρικά CAC σε σκύλους που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 180 βαθμούς.ΑΡΘΡΟ 19
Δεν θα δίδονται αναντίρρητα βαθμολογήσεις σε μεμονωμένους σκύλους και σε μέλη ζευγαριών και «ομάδων» που δεν ξεφώλιασαν θήραμα. Θα μπορεί να δίνεται μια ατομική βαθμολόγηση σε μεμονωμένους σκύλους που αφού έφεραν εις πέρας τις πρώτες τρεις φάσεις ενωμένοι σε ομάδα, χωρίζονται στην καταδίωξη, αποκλείοντας σε αυτούς την παράδοση του CAC.


ΑΡΘΡΟ 20
ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ΒΑΘΜΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ‘’ΕΝΑΣ ΣΚΥΛΟΣ’’
1)ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 20 ΒΑΘΜΟΙ
(Πάθος-πειθαρχία-σύνδεση)
2)ΠΛΗΣΙΑΣΜΑ 30 ΒΑΘΜΟΙ
(Όσφρηση- σιγουριά στην εκτίμηση της μυρωδιάς του θηράματος και στην επίλυση των σφαλμάτων)

3)ΞΕΦΩΛΙΑΣΜΑ ΒΑΘΜΟΙ 30
(Αντίληψη της εγγύτητας της φωλιάς- πρωτοβουλία στην επίλυση του σφάλματος της απώλειας)
4)ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ 40 ΒΑΘΜΟΙ
(Σιγουριά- επιμονή- συμπεριφορά στην επίλυση των σφαλμάτων)
5)ΦΩΝΗ 30 ΒΑΘΜΟΙ
(Εκφραστικότητα φωνής σε σχέση με το στάνταρ εργασίας- συχνότητα ρυθμού- χροιά και τόνος)
6)ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟ ΣΤΑΝΤΑΡ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 50 ΒΑΘΜΟΙ
(στυλ ράτσας- μορφολογία- εξυπνάδα- ιδιαίτερες συμπεριφορές)
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 200

ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΙΝΗΣ: ΣΥΝΟΛΟ 30 ΒΑΘΜΟΙ
1)ΑΣΤΑΘΗΣ ΨΥΧΙΚΗ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ
2)ΓΑΒΓΙΣΜΑ ΧΩΡΙΣ ΛΟΓΟ
3)ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ


ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΛΟΓΟ ΑΠΟΒΟΛΗΣ (ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ)
1)Να λαχανιάζει κατά την καταδίωξη
2)Να επιμένει σε ζώα άλλων ειδών χωρίς δυνατότητα να τα πιάσει.
3)Να εγκαταλείπει την καταδίωξη και να απασχολείται με άλλες μυρωδιές
4)Να περιπατάει στη δική του πίστα ή στην πίστα άλλων σκύλων
5)Μη βολικός σκύλος ή ανικανότητα του ιδιοκτήτη να τον οδηγήσει
6)Σκύλος που δαγκώνει ή που επιτίθεται σε κατοικίδια ζώαΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΗΣ
(Να αναφερθεί στην εξουσιοδοτημένη επιτροπή του Κ.Ο.Ε. που θα πρέπει να προβλέψει να λάβει τα στοιχεία του σκύλου, να του αποσύρει το βιβλιάριο βαθμολογίας για να δοθεί στον ΚΟΕ)
1)Σκύλος που δεν ανήκει μορφολογικά σε κάποιον τύπο, εκτός των στάνταρ. Άνευρος, βραχύτερος, μονόρχις, κρυψόρχις. Χρώμα τριχώματος μη αποδεκτό από το στάνταρ της ράτσας, ολικός αποχρωματισμός της μύτης και στις άκρες των βλεφάρων.
2)Σκύλος που φέρει σοβαρούς ακρωτηριασμούς, μη αποδεκτές από τον ΚΟΕ, για τις οποίες προβλέπεται η κακή βαθμολογία από τα αντίστοιχα μορφολογικά στάνταρ της ράτσας.
3)Σκύλος μουγκός κατά την καταδίωξη
4)Σκύλος που φοβάται τους πυροβολισμούς

ΒΑΘΜΟΙ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ‘’ΖΕΥΓΑΡΙ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ’’
1)ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ 20 ΒΑΘΜΟΙ
( Πάθος-πειθαρχία-σύνδεση)
2)ΠΛΗΣΙΑΣΜΑ 30 ΒΑΘΜΟΙ
(Όσφρηση- σιγουριά στην εκτίμηση της μυρωδιάς του θηράματος και στην επίλυση των σφαλμάτων)
3)ΞΕΦΩΛΙΑΣΜΑ ΒΑΘΜΟΙ 30
(Αντίληψη της εγγύτητας της φωλιάς- πρωτοβουλία στην επίλυση του σφάλματος της απώλειας)
4)ΚΑΤΑΔΙΩΞΗ 40 ΒΑΘΜΟΙ
(Σιγουριά- επιμονή- συμπεριφορά στην επίλυση των σφαλμάτων)
5)ΦΩΝΗ 30 ΒΑΘΜΟΙ
(Εκφραστικότητα φωνής σε σχέση με το στάνταρ εργασίας- συχνότητα ρυθμού- χροιά και τόνος)
6)ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΟ ΣΤΑΝΤΑΡ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 50 ΒΑΘΜΟΙ
(Στυλ ράτσας- μορφολογία- εξυπνάδα- ιδιαίτερες συμπεριφορές)
ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ 200

ΒΑΘΜΟΙ ΠΟΙΝΗΣ: ΣΥΝΟΛΟ 30 ΒΑΘΜΟΙ
1)Ασταθής ψυχική ισορροπία
2)Γάβγισμα χωρίς λόγο
3)Καθυστερημένη επαναφορά στο τέλος της δοκιμασίας

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΛΟΓΟ ΑΠΟΒΟΛΗΣ (ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΝΑ)
1)Να λαχανιάζει κατά την καταδίωξη
2)Να επιμένει σε ζώα άλλων ειδών χωρίς δυνατότητα να τα πιάσει.
3)Να εγκαταλείπει την καταδίωξη και να απασχολείται με άλλες μυρωδιές
4)Να περιπατάει στη δική του πίστα ή στην πίστα άλλων σκύλων
5)Μη βολικός σκύλος ή ανικανότητα του ιδιοκτήτη να τον οδηγήσει
6)Σκύλος που δαγκώνει ή που επιτίθεται σε κατοικίδια ζώαΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΠΙΒΟΛΗ ΠΟΙΝΗΣ
(Να αναφερθεί στην εξουσιοδοτημένη επιτροπή του ΚΟΕ που θα πρέπει να προβλέψει να λάβει τα στοιχεία του σκύλου, να του αποσύρει το βιβλιάριο βαθμολογίας για να δοθεί στον ΚΟΕ)
1)Σκύλοι που δεν ανήκουν μορφολογικά σε κάποιον τύπο, εκτός των στάνταρ. Άνευροι, βραχύτεροι, μονόρχιδες, κρυψόρχιδες. Χρώμα τριχώματος μη αποδεκτό από το στάνταρ της ράτσας, ολικός αποχρωματισμός της μύτης και στις άκρες των βλεφάρων.
2)Σκύλοι που φέρουν σοβαρούς ακρωτηριασμούς, μη αποδεκτές από τον ΚΟΕ, για τις οποίες προβλέπεται η κακή βαθμολογία από τα αντίστοιχα μορφολογικά στάνταρ της ράτσας.
3)Σκύλοι μουγκοί κατά την καταδίωξη
4)Σκύλοι που φοβούνται τους πυροβολισμούς

ΑΠΟΔΟΣΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΚΥΛΟ,ΖΕΥΓΑΡΙ ΚΑΙ «ΟΜΑΔΑ»
ΕΛΑΧΙΣΤΟ 180 ΒΑΘΜΟΙ= ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΟΘΕΙ ΤΟ CAC
ΕΛΑΧΙΣΤΟ 160 ΒΑΘΜΟΙ= ECC. (ΕΞΑΙΡΕΤΟΣ)
ΕΛΑΧΙΣΤΟ 150 ΒΑΘΜΟΙ= M.B. (ΠΟΛΥ ΚΑΛΟΣ)
ΕΛΑΧΙΣΤΟ 140 ΒΑΘΜΟΙ= B. (ΚΑΛΟΣ)
ΕΛΑΧΙΣΤΟ 130 ΒΑΘΜΟΙ= A.B. (ΣΧΕΔΟΝ ΚΑΛΟΣ)
ΕΛΑΧΙΣΤΟ 120 ΒΑΘΜΟΙ= SUFF. (ΕΠΑΡΚΗΣ)
C.Q.N. ΣΤΗ ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΗ ΕΥΧΕΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΚΡΙΤΗ