Σάββατο 11 Απριλίου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΙΧΝΗΛΑΤΗΣ Προς Αναγνώριση για ΒΕΑ2 διατίθεται!

Αρσενικός Ελληνικός Ιχνηλάτης προς αναγνώριση για Β.Ε.Α. 2 διατίθεται με δοκιμή, τον ξεκινήσαμε μεγάλο αλλά δεν έχει κάποιο πρόβλημα, ελάχιστες φωνές στον πολύ φρέσκο ντορό, καλή μορφολογία και υπάκουος